İş Başarısında Yetkinlik

İletişim ve Algılanmanın Rolü

PAYLAŞ
İş Başarısında Yetkinlik
Okuma Süresi 4 dk / Yayınlanma Tarihi - 21.08.2023

Çalışanların yetkinliğine uygun alanlarda çalışması herhangi bir organizasyonun başarısı için kritiktir. Bu yazıda bizim ajansla tanışma toplantısı organize etmeye çalışan bir e-ticaret uzmanının bizde yarattığı etkiyi ve iş sonucunu aktarmak istiyorum. Aynı zamanda iş dünyasında yetkinlik, etkili iletişim gibi konuların şirket algısı üzerindeki etkisi üzerinde de duracağım. Argümanlarımı desteklemek için ünlü danışmanlardan örnekler ve alıntılar da kullanacağım.

 

Önce deneyimimi paylaşayım:

Ajans tanışma toplantısı organize etmeye çalışan bir e-ticaret uzmanının bende yarattığı izlenimi aktarayım.

Bir tanışma toplantısına davet edildik. “Ekibinizle gelir misiniz?” dediler. Tanışmıyoruz, haliyle de "Önce konuyu öğrensek, hem sizden kimler katılacak?" dedik. Sorumu görmezden gelerek gün ve saat önerisinde bulundular. Gün ve saatin uygun olduğunu, ancak sorularımı da yanıtlamalarını rica ettim. Gelen cevap: "Kimlerin katılacağını neden sordunuz?" (Toplantıyı kimlerle yapacağımızı öğrenmek için olabilir mi acaba?)

Toplantıyı kimlerle yapacağımızı öğrenmek ve buna göre doğru bir katılım göstermek amacıyla sorduğumuzu belirttik. Mailde açık iletişimin önemini de vurgulamayı ihmal etmedim ;) (Açık olayım, bu noktada biraz kızdım. Dahası, o şirketle çalışma fikrinden de soğudum. Toplantıyı kiminle yapacağımızı bilmekten daha doğal ne olabilir? Zaten bu bir iş adabı değil mi?)

Devamında gelen cevap şu, aynen yapıştırıyorum:

"Toplantı saatine maalesef istediğimiz yöneticilerimizin yurtdışındaki farklı toplantıları uzayacağından dolayı ileri bir tarihe almak durumunda kaldık. Farklı bir zaman diliminde size geri takvimle ilgili dönüş yapacağız."


Gelen cevabın cümle düşüklükleri, noktalamalar, bir anda saat belliyken saniyesinde planların değişmesi, bana "tamam" dedirtti. Yani “Uzak durulması gereken bir şirket” bu belli. Çünkü daha ilk mailden bu kadar problem yaşanan bir işten iyi bir şey doğmaz.

Her şey algıdır. Şirketinizin dışarıdaki algısını ekibiniz yönetir. Dolayısıyla ekibinizi iyi seçin ve onları eğitin!

 

Yetkinliğin Önemi

Çalışanların becerilerine uygun alanlarda çalışabilmesi, şirketin verimliliği ve başarısı için önemlidir. Yukarıda anlatılan tanıtım toplantısı, yetersiz yetkinliğin şirket algısı üzerindeki potansiyel etkisini gösteriyor.

Ünlü yönetim danışmanı Peter Drucker şöyle demiştir:

"Hiçbir şey yapılmaması gereken şeyi etkili bir şekilde yapmaktan daha faydasız değildir.”


Çalışanların görevlerini tamamlamak için gerekli becerilere sahip olmalarını sağlamalıyız.

 

Etkili İletişim

Yaşadığım senaryo iyi bir iş akışı için etkili iletişimin önemini de ortaya koymaktadır. Başka bir deyişle taraflar arasında anlaşılmazlıkları önlemek ve profesyonel bir çalışma yapmak için açık ve özlü iletişim gerekir. 

Ünlü Amerikalı eğitimci ve yazar Stephen Covey şöyle demiştir:

"Çoğu insan anlamak için dinlemez, cevap vermek için dinler."


İş dünyasında aktif dinleme ve açık iletişime ihtiyacımız var.

 

İş Etiği

Bir toplantıya kimlerin katılacağını bilmek, katılımcıların en temel haklarından biri. Amerikalı etiket yazarı Emily Post şöyle yazmıştır:

"Başkalarının duygularına duyarlı olmak adaptır. Eğer bu farkındalığa sahipseniz, ne yaparsanız yapın adap sahibisinizdir."


Profesyonel ortamlarda hepimizin farkındalık ve anlayışa ihtiyacı var. Bu şirketin dışarıda olumlu bir imaj yaratmasına mutlaka yardımcı olacaktır.

 

İş Algısı İçin Ekibin Rolü

Yaşadığımız gıcık deneyim işletmeler için bir ders. Şirketlerin algısının bir bölümü de ekibi tarafından yönetilir. Bu nedenle ekip üyelerini dikkatlice seçmek ve eğitim sağlamak önemli.

Amerika'nın en başarılı yatırımcılarından Warren Buffet şöyle demiştir:

"Bir itibar inşa etmek 20 yıl sürer ve ama o itibar beş dakikada mahvolabilir. Bunu düşünürseniz işleri daha farklı yaparsınız."


İtibar yönetmek önemli bir sorumluluk. Çalışanların, organizasyonun imajına olumlu katkıda bulunmalarını sağlamalıyız.

 

Yapmanız Gereken Şey: İyileştirme Stratejileri

Çalışan Eğitimi ve Gelişimi: İş gücünüzün beceri ve yetkinliklerini geliştiren çalışan eğitimi ve gelişim programlarına yatırım yapın. Bu sayede artan verimlilik daha iyi karar verme ve gelişmiş iş sonuçları sağlar.

Açık İletişim Kanalları Oluşturun: Açık iletişimin teşvik edildiği, çalışanların duygu ve düşüncelerini rahatça paylaştığı bir ortam yaratın. İletişim kanallarının tüm ekip üyeleri için açık ve erişilebilir olduğundan emin olun. Böylelikle anlaşılmazlıklar azalır.

Aktif Dinlemeyi Teşvik Edin: Ekip üyeleri arasında aktif dinlemeyi teşvik edin. Dinlemeyi öğreten eğitim ve kaynaklar sağlayın. Bu sayede daha iyi işbirliği ve daha uyumlu bir ekip kurarsınız.

İş Etiğinin Önemini Vurgulayın: Çalışanların iş etiğinin önemini ve şirketin itibarı üzerindeki etkisini anlamalarını sağlayın. Bu amaçla eğitim ve rehberlik sağlayarak çalışanların şirketi iyi temsil etmelerini teşvik edin.

İmaj Sorunlarını İzleme ve Çözme: Şirketin dış imajını düzenli olarak değerlendirin ve ortaya çıkan sorunları çözmek için adım atın. Olumsuz yorumları ele almak, müşteri şikayetlerine yanıt vermek veya şirket politikalarında değişiklik yapmak gibi şeyler yararlı olacaktır.

 

Sonuç

İş başarısında yetkinlik, etkili iletişim ve algı yönetimi gibi konularda ne kadar konuşsak az. Bizimle tanışma toplantısı düzenleyen e-ticaret uzmanıyla yaşadığımız deneyim, kötü iletişimin ve iş etiğine önem vermeme durumunun bir şirketin itibarı üzerindeki olumsuz etkisine iyi bir örnek.

Organizasyonlar, yetkin çalışanlar işe alarak, açık iletişimi teşvik ederek ve profesyonel bir ortam yaratarak olumlu bir dış algı sağlamalılar. Ancak stratejik bir yaklaşım benimseyen şirketler başarı şanslarını artırabilir. Bu sayede iş partnerlerinde pozitif bir algı yaratabilirler. Aynı zamanda da karşılıklı olarak yararlı ve uzun süreli iş ilişkileri kurabilirler.

 

Kaynaklar

• Covey, S. R. (1989). The 7 Habits of Highly Effective People. New York: Free Press.
• Drucker, P. (1967). The Effective Executive: The Definitive Guide to Getting the Right Things Done. New York: HarperCollins.
• Post, E. (1922). Etiquette in Society, in Business, in Politics, and at Home. New York: Funk & Wagnalls Company.
• Buffet, W. (n.d.). BrainyQuote. Retrieved from https://www.brainyquote.com/quotes/warren_buffett_163245 Etkili İletişim Açık İletişim İş Etiği İş Algısı Algı Yönetimi

Projenizden bahsedin, neler yapabileceğimizi konuşalım.

+90