Nöro Tasarım Açısından Sadeliğin Önemi

Her marka bir ilanda olabildiğince fazla tüketiciye ulaşmak ister. Ancak günümüz tüketicisi sadece belirli sayıda mesajı algılamakta. Böyle olunca birçok mesajın boşa gitmesi doğal bir durum. Peki nöro tasarım metotları ile daha efektif bir ilan hazırlamak nasıl mümkün olur? Bu yazımızda nöro tasarım açısından sadeliğin önemini örneklerle konuşacağız.

PAYLAŞ
Nöro Tasarım Açısından Sadeliğin Önemi
Okuma Süresi 3 dk / Yayınlanma Tarihi - 28.03.2023

Nöro Tasarım ve Sadelik

Öncelikle biraz karışık ve fazla mesaj kaygısı barındıran bir ilanı inceleyelim.

 

Nöropazarlama ve Tüketici Algısı

Markalar ilan hazırlarken genellikle yukarıdaki örnekte olduğu gibi vermek istedikleri tüm mesajları tek bir ilanda vermek isterler. Böylece hem daha ekonomik hem de daha faydalı bir yol izlediklerini düşünürler. Bu yaklaşım ilk bakışta mantıklı gibi gelir. Ne var ki nöropazarlama ve nöro tasarım metotları bunun doğru olmadığını gösteriyor.

Şimdi aşağıdaki ısı haritasına bakalım.

 

Nöro Tasarım Metotları

Gördüğünüz gibi, EyeTracking testi sonuçlarına göre denek grupları daha çok kadının yüzüne odaklanmakta. Buna karşın mesajlara daha az odaklanıyorlar. 

Bu noktada ilanın, tüketiciye vermek istediği mesajları verme becerisi açısından başarısız olduğunu söylemek mümkün. Bu konuda daha geniş bilgileri Nöropazarlama ile Tüketici Algısına Yönelik Düşünce yazımızda bulabilirsiniz. 

Daha az mesaj, daha çok başarı! 

Şimdi nöro tasarım açısından daha doğru bir işe bakalım.

 

EyeTracking Testi

Bu ilanda sadeliğin etkisini ölçmek için daha az mesaj içeren bir tasarım var. Yazılar az olduğu için ana mesaj büyük puntolarla yazılmış. Böylece denek gruplarının mesajlara odaklanma değişimleri ölçülmüş. 

 

Nöro Tasarım Açısından Sadeliğin Önemi

Görüldüğü üzere bu ilanda denek grup kadın figürünün yüzüne odaklanmakla birlikte mesajlara da yoğun biçimde odaklanmıştır. Ayrıca ilk tasarımda ürüne hiç odaklanmayan grup bu ilanda ürüne daha fazla odaklanmıştır. 

Bu bilgiler ışığında, daha az mesaj kaygısı taşıyan ilanların daha başarılı olduğunu söylemek mümkün. Çünkü ana mesajı daha iyi iletiyor. Şayet bu ilanlar gerçekten uygulanıyor olsaydı ve tasarlandıktan sonra EyeTracking testi yapılsaydı ilan revize edilecekti. Ve marka açısından daha başarılı bir iş ortaya konacaktı. Nöropazarlama ve nöro tasarımın gücü işte burada net şekilde ortaya çıkıyor. 

Tabii bu noktada kadın ve erkek tüketiciler arasındaki farkı yok sayamayız. Ama bu da başka bir yazımızın konusu. Nöro Tasarım Açısından Hedef Kitle Cinsiyetinin Algıya Etkisi yazımızı linki tıklayarak okuyabilirsiniz. Nöro Tasarım Nöropazarlama Tüketici Algısı EyeTracking

Projenizden bahsedin, neler yapabileceğimizi konuşalım.

+90