Nöro Blog

Nöro Tasarım Açısından
Sadeliğin Önemi

OKUMA SÜRESİ 3 dk

Markalar bir ilanda tüketiciye onlarca mesaj aktarmak istiyor fakat sadece belirli sayıda mesajı algılayabilen günümüz tüketicisi göz önüne alındığında bu mesajların çoğunun boşa gittiği aşikâr. Peki nöro tasarım metotları ile daha efektif bir ilan nasıl hazırlanabilir?

Shampoo ad, beautiful woman eye tracking

Son yıllarda, gelişen teknoloji ve artan mecra sayısı markalara tüketiciye ulaşmak için yeni kapılar açtı. Tüketiciye ulaşabildiği her noktadan ulaşmaya çalışan markalar ister istemez onu mesaj bombardımanına tuttu. Gün içinde sadece belirli bir sayıda mesajı algılayabilen günümüz insanı göz önüne alındığında bu mesajların çoğunun boşa gittiği aşikar. Bu yazımızda da bu bilgiler ışığında nöro tasarım açısından sadeliğin önemi konusunu örneklerle konuşacağız.

Ayrıca makaleyi okumaya başlamadan önce bu konuda daha fazla bilgi almak için ‘Nöropazarlama ile Günümüz Tüketici Algısına Yönelik Düşünebilmek’ adlı yazımızı okuyabilirsiniz.

Öncelikle biraz daha karışık ve fazla mesaj kaygısı barındıran bir ilanı inceleyelim.

object count on advertisement

Markalar genellikle ilan hazırlarken yukarıdaki örnekte olduğu gibi vermek istedikleri tüm mesajları tek bir ilanda vermek isterler. Böylece hem daha ekonomik hem de marka açısından daha yararlı bir yol izlediklerini düşünürler. İlk bakışta mantıklı gibi gözükse de nöropazarlama ve nöro tasarım metotları bunun bize çok da doğru olmadığını gösteriyor.

Şimdi aşağıdaki ısı haritasına bakalım.

neurodesign example, wrong visual design with too much information

Gördüğünüz gibi yapılan EyeTracking testi sonuçlarında denek gruplarının daha çok kadının yüzüne odaklandığını ve buna karşın mesajlara daha az odaklandığını görüyoruz.

Bu noktada hazırlanan ilanın tüketiciye vermek istediği mesajları verme becerisi açısından başarısız olduğunu söyleyebiliriz.

Şimdi nöro tasarım açısından daha doğru yapılmış bir işe bakalım.

neurodesign, object count on a clean design

Bu ilanda sadeliğin etkisini ölçmek açısından mesaj miktarı azaltılmış bir tasarım yapılmış. İlandaki yazılar azaltıldığı için de ana mesaj daha büyük puntolarla yazılabilmiş. Böylece denek gruplarının mesajlara odaklanma değişimleri ölçülebilmiştir.

neurodesign sample with low cognitive load

Görüldüğü üzere bu ilanda denek grup kadın figürünün yüzüne odaklanmakla birlikte mesajlara da yoğun bir biçimde odaklanmıştır. Ayrıca ilk tasarımda ürüne hiç odaklanmayan grubun bu ilanda ürüne daha fazla odaklandığı görülmektedir.

Bu bilgiler ışığında daha az mesaj kaygısı ile hazırlanan ilanların ana mesajı iletme açısından daha başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Şayet bu ilanlar gerçekten uygulanıyor olsaydı ve tasarlandıktan sonra EyeTracking testi yapılsaydı, bu bilgiler göz önüne alınarak ilan revize edilecek ve marka açısından daha başarılı bir iş ortaya konacaktı. İşte nöropazarlama ve nöro tasarımın gücü de bu noktada daha anlaşılır bir hale gelebilir.

Tabi bu noktada kadın ve erkek tüketiciler arasındaki farkı yok sayamayız ama bu da başka bir yazımızın konusu.

TÜM YAZILAR